Izberite jezik: SI  |  EN  |  RS  |  DE
Domov Domov | E-mail E-mail | Kazalo Kazalo | Priljubljeno Priljubljeno

Reference

Že vrsto let nam zaupajo številni poslovni partnerji. To je priznanje, ki ga vsakodnevno potrjujemo s/z:
  • kvaliteto: številni merilniki nivoja in tlaka uspešno delujejo v težkih delovnih pogojih v praktično vseh največjih vodovodnih  sistemih v Sloveniji
  • tradicijo: več kot 20 let razvoja in proizvodnje merilno regulacijske opreme
  • inovativnostjo: v produkte vgrajujemo komponente najnovejših tehnologij, koncept produktov je prilagojen najtežjim delovnim pogojem v katerih deluje merilna oprema in predvsem izkušnjam naših partnerjev in inovativnosti naših razvojnih inženirjev
  • servisom: podjetje ima lastno servisno službo
  • svetovanjem: pri reševanju specifičnih tehnoloških problemov svetujemo izbor oz. optimalni koncept izbire merilne opreme. Smo proizvajalci merilne opreme, zato tudi svetujemo tako, da so zmogljivosti merilne opreme kar najbolje izkoriščene. Ker vgrajujemo izkušnje in zahteve naših partnerjev v naše proizvode že v fazi razvoja, ponujamo več - proizvodi so prilagojeni specifičnim zahtevam oz. aplikacijam naših partnerjev.

V referenčni listi so navedeni večji objekti oz. sistemi, kjer deluje naša merilno - regulacijska oprema.

  1. JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., LJUBLJANA
  2. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., DOMŽALE
  3. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE d.o.o., SLOVENSKE KONJICE
  4. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC d.o.o., ŽALEC
  5. JAVNO  PODJETJE KOMUNALA d.o.o., MOZIRJE
  6. JAVNO PODJETJE KOMUNALA  TRBOVLJE d.o.o., TRBOVLJE
  7. RIŽANSKI VODOVOD d.o.o., KOPER
  8. MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE d.d., MARIBOR
  9. KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., SEŽANA
10. KOSTAK, KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d., KRŠKO
11. KOMUNALA d.o.o., IDRIJA
12. KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, SEVNICA
13. KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o., MURSKA SOBOTA
14. KOMUNALA KOPER d.o.o. - s.r.l., KOPER
15. KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE d.o.o., KRANJ
16. KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., SLOVENSKA BISTRICA
17. KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE d.d., TOLMIN
18. KOMUNALNO - STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o., LJUTOMER
19. KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA , ILIRSKA BISTRICA
20. KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., ORMOŽ
21. KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.o.o., PTUJ
22. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VELENJE
23. LOŠKA KOMUNALA d.d., ŠKOFJA LOKA
24. OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE d.o.o., ROGAŠKA SLATINA
25. VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE d.o.o., CELJE
26. VODOVOD IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., NOVA GORICA
27. HYDROVOD d.o.o., KOČEVJE
28. GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE , LJUBLJANA
29. INŠTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING d.o.o., MARIBOR
30. IRGO d.o.o., LJUBLJANA
31. LEK FARMACEVSKA  DRUŽBA d.d., LJUBLJANA
32. RTH, TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o. TRBOVLJE
33. RUDIS d.d., TRBOVLJE
34. RUDNIK SENOVO V ZAPIRANJU d.o.o., SENOVO
35. RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA V ZAPIRANJU d.o.o., IDRIJA
36. RUDNIK ŽIROVSKI VRH, GORENJA VAS
37. PETROL d.d., LJUBLJANA
38. AGIP SLOVENIJA  d.o.o., LJUBLJANA
39. ENGROTUŠ d.o.o., CELJE
40. TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE
41. OMV SLOVENIJA d.o.o., KOPER
42. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (ARSO)
43. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE (ARAO)
44. TERME BANOVCI
45. NARAVNI PARK TERME  3000, MORAVSKE TOPLICE
46. KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o.,  AJDOVŠČINA
47. JAVNO PODJETJE ENERGETIKA  LJUBLJANA d.o.o., LJUBLJANA
48. INTERINA d.o.o., LJUBLJANA
49. KOMUNALA   RADOVLJICA d.o.o., RADOVLJICA
50. J K P -  ŠENTJUR JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o., ŠENTJUR
51. PIVOVARNA  LAŠKO d.d., LAŠKO
52. KOMUNALNO  STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE d.d., BREŽICE
53. KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o., LOGATEC
54. JAVNO PODJETJE KOMUNALA  SLOVENJ GRADEC d.o.o., SL. GRADEC
55. KOMUNALNO PODJETJE d.o.o., LENDAVA
56. VEOLIA MARIBOR
57. ENOS ENERGETIKA JESENICE
58. KOLEKTOR SINABIT d.o.o., IDRIJA
59. HIDRIA INŽENIRING d.o.o., IDRIJA
60. TERME PTUJ
61. USKOK d.d., VAS
62. DANA  d.d., MIRNA
63. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO  SLOVENIJE, LJUBLJANA
64. DROGA KOLINSKA  d.d., LJUBLJANA
65. JP KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA, PRESERJE
66. IMP TEN TELEKOM, LJUBLJANA
67. ESOTECH  d.d., VELENJE
68. EL-TEC MULEJ d.o.o., BLED
69. ELEKTRA d.d., MARIBOR
70. ELEKTROLINE d.o.o., KOPER
71. ELKO MARIBOR d.o.o., MARIBOR
72. GRUBER ELECTRIC, WIENNA
73. KOTO d.d., LJUBLJANA
74. MEDICOP d.o.o., MURSKA SOBOTA
75. METRONIK d.o.o., LJUBLJAN
76. PETROL TRGOVINA d.o.o., ZAGREB
77. PRIMORJE d.d., AJDOVŠČINA
78. PETROL BH OIL COMPANY d.o.o., SARAJEVO
79. SAVATECH d.o.o., KRANJ
80. VODOVODI V HRVAŠKI: RIJEKA, CRES, KRK, PULA, ...
© 2010 Vse pravice pridržane ELTRATEC d.o.o.