Izberite jezik: SI  |  EN  |  RS  |  DE
Domov Domov | E-mail E-mail | Kazalo Kazalo | Priljubljeno Priljubljeno

Geomehanika

Geomehanika (grški izvor besede: geo-zemlja + mehanika) je geološko preučevanje obnašanja zemljin in kamnin. Dve glavni disciplini geomehanike sta mehanika tal in mehanika kamnin. Prva disciplina obravnava obnašanje tal od majhnega premika do velikega plazu. Druga se ukvarja z vprašanji v zvezi karakterizacijo sestave kamnin in mehanike različnih kamnin, kot se uporabljajo za načrtovanje predora, odkopa ali vrtanja. Mnogi vidiki geomehanika prekrivajo z deli geotehnike.

Geotehnika je uporaba znanstvenih metod in tehnoloških načel, za pridobitev podatkov o geomehanskih premikih, ki nam pomagajo pri reševanju inženirskih problemov. Zajema področja mehanike tal in mehanike kamnin, kot tudi tehnološke vidike geologije, geofizike, hidrologija, in sorodnih ved.

Primeri uporabe geotehnike so:

  • napovedovanje, preprečevanje ali zmanjševanje škode zaradi naravnih nesreč, kot so plazovi, blatni tokovi, zemeljski plazovi, vrtače;
  • aplikacija mehanike tal, mehanike kamnin in mehanike podtalne vode za načrtovanje in predvidevanje zmogljivosti zemeljskih in gradbenih struktur, kot so jezovi, temelji mostov, zgradb, viaduktov in drugih umetnih objektov.

Nov segment v naši ponudbi je sistem za monitoring geomehanskih premikov. V sklopu tega vam lahko ponudimo širok spekter različnih merilnikov, ki se prilagodijo vašim zahtevam in željam. Povezani so v samostojen sistem, podatke pa lahko iz poljubne lokacije enostavno pregledujete preko našega nadzornega centra.


NADZOR GEOMEHANSKIH PREMIKOV

© 2010 Vse pravice pridržane ELTRATEC d.o.o.